Welkom

De missie van de Dierenvoedselbank bestaat eruit de bewoners van groot-Bornem, die in het bezit zijn van huisdieren (hond / kat), een steuntje in de rug te geven wanneer ze het door omstandigheden financieel moeilijk hebben.

De personen die in aanmerking komen voor een dierenvoedselpakket kunnen één keer per maand een pakket afhalen bij de Dierenvoedselbank, indien ze over een geldige legitimatiekaart beschikken van het Sociaal huis van Bornem.

We geven echter niet zomaar een dierenvoedselpakket mee.

Op basis van leeftijd, gewicht en grootte van het huisdier stelt ons team een aangepast pakket samen voor twee weken.

Dierenvoedselbank Bornem wil ervoor zorgen dat personen die het financieel moeilijk hebben zelf voor hun huisdier kunnen blijven zorgen.

Het is heel erg wanneer iemand van zijn trouwe viervoeter afstand moet doen omwille van een moeilijke financiële situatie.

Dat proberen we via onze hulp te vermijden.

Dierenvoedselbank Bornem is geheel afhankelijk van donaties.

We bedanken uitvoerig de schenkers van de dierenvoeding.

Als sponsors noemen we hun dan ook graag onze partners.

Dierenvoedselbank Bornem wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van ons sociaal werk.

Jan Kerremans